ДДС при изработка на ишлеме за ЕС

Казус :

Дружество А е с основен предмет на дейност изработка на облекла на ишлеме. На дружеството предстои да сключи договор с Дружество Б , регистрирано за целите на ДДС във Франция за изработка на облекла. В договора ще е предвидено част от материалите, необходими за производството на облекла да бъдат закупени от Дружество А от друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС.

Въпроси:

1. Изработката на тези облекла, ще се счита ли за услуга по изработка на облекла на ишлеме, в случай, че част от материалите са закупени от изпълнителя на услугата и съответно да се фактурира на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС?
2. На какво основание от ЗДДС следва да префактурира Дружество А материалите – като услуга или като ВОД. Явяват ли се тези материали съпътстваща доставка по чл.128 от ЗДДС?

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация