ДДС и префактуриране на глоби

Здравейте!

Въпросът, който искам да задам, е свързан с ДДС и по-конкретно с префактуриране на глоби.
Поемам счетоводство на фирма,чиято основна дейност е рента кар на коли в България.Фирмата получава на свое име редовно глоби от КАТ, които съответно са на наемателите- клиенти. Фирмата наемодател е приела практиката същите глоби да префактурира на клиентите си и съответно се издава фактура с нулева ставка по ДДС с основание - чл.26 от ЗДДС.Сумите са големи,  около 7 000 -10 000 лв в някои месеци.
Според мен, не е задължително да издават фактура, а може чрез друг документ, но те за по-голяма прегледност издават фактура за всяка сделка- независимо дали е за физическо или юридическо лице.
Въпросите ми са:
1.Какво е основанието за нулевата данъчна ставка по ДДС / ако е такава /
2. Какъв вид сделки са това- освободени, необлагаеми - в коя клетка на СД по ДДС биха намерили отражение.
3.Ако попадат в хипотезата на освободени сделки / което за мен е неправилно / трябва ли да се работи с частичен данъчен кредит в периодите, когато тези сделки преобладават.


Благодаря ! 

Д. Костова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация