ДДС ефекти при ВОП

От тази статия ще научиш:

1. Каква е дефиницията на Вътреобщностното придобиване (ВОП)

2. Как се определя мястото на изпълнение на доставката

3. Кога възниква данъчното събитие при ВОП

4. Кога данъкът става изискуем

5. Кой е платецът на данъка

6. Какви документи се издават при ВОП

7. Как се определя данъчната ставка

Можеш да намериш ТАБЛИЦА със сравнение между ДДС ефектите при доставки, извършвани на територията на страната (обикновени доставки) и вътреобщностни придобивания (ВОП). Както и ПРИМЕР, който я онагледява.


Искаш ли да знаеш повече за Вътреобщностното придобиване ? 

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данък Добавена стойност