ДДС ефекти от “схема”, свързана със СМР извън България

Казусът, предмет на настоящия материал, не е казус който може да възникне в “нормални” условия и наличието му е по-скоро индикация за определена “гимнастика” най-често между свързани лица, като не е задължително тяхната свързаност да е официална. 

Казус: Българско дружество (А) с регистрация по ЗДДС у нас намира клиент в друга държава членка на ЕС. Клиентът е дружество (Х), създадено по законодателството и регистрирано по ДДС в страна-членка, различна от България. Дружеството (Х) възлага на българското дружество (А) да извърши СМР (строително-монтажни работи) на обект, намиращ се в собствената на дружество (Х) страна. Българското дружество (А) няма никаква материална, техническа или кадрова обезпеченост да извърши определената работа и затова ще използва за подизпълнител второ българско дружество (Б), което има всичко необходимо, включително разрешителни, за да работи на територията на страната членка, на която е местно дружество (Х).

Първият въпрос е: Къде ще се плаща ДДС ?

Вторият въпрос е: Кой ще плати ДДС-то ?

Трети въпрос е: Дали си струва ?

 

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация