ДДС въпроси, свързани със стока, закупена в Турция от бълг. дружество, продадена на италианско дружество, директно изпратена от Турция за Италия

Казус: Регистрирано по ДДС в България дружество закупува стока от Турция. Същата я продава на италианско дружество, регистрирано по ДДС в Италия. Стоката е директно изпратена от турския доставчик до италианското дружество в Италия.
 

От тази статия ще разбереш

Кой какви документи издава?

Начислява ли се българско ДДС?

Регистрираното по ДДС в България дружество има ли право на данъчен кредит ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация