Данъчно третиране по ЗКПО на щети, причинени от природни явления

В тази статия сме обобщили:

  • Какво е данъчното третиране по ЗКПО на щети, причинени от природни явления
  • Как се третира понятието "непреодолима сила" и как следва да се докаже

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци