Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходите на чуждестранно физическо лице по договор за управление и контролБългарско дружество предстои да наеме чуждестранно физическо лице за управител по договор за управление и контрол. Лицето постоянно ще пребивава в Словакия, от където ще извършва дейност по управление на българското дружество. За доходите си лицето няма да се осигурява на друго основание в България, както и в друга държава - членка на Европейския съюз.

1. Следва ли в България правоотношението с управителя да бъде приравнено на трудово (при положение, че трудът се полага в Словакия) и съответно да му се начисляват и удържат всички данъчни и осигурителни задължения съгласно българското законодателство?
 

2. Следва ли да се приложи чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ и доходите да се облагат с окончателен данък и как в този случай ще се формира данъчната основа?
 

3. Възможно ли е за данъка върху дохода да се приложи СИДДО между България и Словакия и лицето да се облага само в Словакия ?

 

Искаш ли да прочетеш отговорите на тези въпроси ? 

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация