Данъчно третиране по ЗДДС на IT услуги към Европейския съюз

Регистрирано по ЗДДС дружество осъществява дейност в областта на информационните технологии.  Сключен е договор с румънско дружество, регистрирано по ЗДДС.

Предметът на договора е извършване дистанционно на софтуерни услуги от България за румънската фирма. Българското дружество ще издава фактура за услугата на база изработените часове по договорена сума за час.

Какво е данъчното третиране според ЗДДС ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация