Данъчно третиране по ЗДДС на услуга към дружество от трета трана

 

Българско дружество, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, извършва маркетингови услуги с получател на услугата – данъчно задължени и данъчно незадължени лица, установени в САЩ. Какво ще бъде данъчното третиране по ЗДДС на извършваните сделки ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация