Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти: Освободени доставки – продажба на стара сграда, прилежащ терен

В тази статия ще прочетеш:

  • Кога доставката на сграда е освободена
  • Какво означава "прилежащ терен"
  • Кога се налага корекция на ползван данъчен кредит
  • Кога имаме право на частичен данъчен кредит
  • Освободени доставки със земя

Влез и прочети! За да знаеш повече!

Освободени доставки със земя
Освободени доставки със земя

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация