Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти: Облагаеми доставки на нова сграда и УПИ

В тази статия ще разбереш повече за:

  • каква е дефиницията за „недвижим имот
  • кои са критериите, по които да определим една сграда за нова
  • какво е данъчно третиране по ЗДДС на нова сграда и УПИ
  • Как се определя данъчната основа при покупко-продажбата на недвижими имоти

С примери, за да е лесно.

Влез и прочети! Защото е важно какво знаеш!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация