Данъчно третиране по ЗДДС на договори за наем

В тази статия може да прочетеш повече за основните моменти при данъчното третиране по ЗДДС на договорите за наем:

  • кога възниква данъчното събитие ?
  • как се определя данъчната основа ?
  • кои са освободени и облагаеми наеми ?
  • кое е важното при подобрение на нает имот ?

 

Чакаме те в  ZnamKak.com !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация