Данъчно третиране по ЗДДС на годишен бонус за стоки – като ВОД или като услуга по чл.21

Здравейте,

Трябва да издадем кредитно известие за годишен бонус оборот за продажба на стока на наш клиент от Хърватия.

Как трябва да третираме годишния бонус – като стока (нормален ВОД ) или като услуга по чл.21 от ЗДДС?

Благодаря предварително!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация