Данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на дарение под формата на ваучери

Дарението е едностранен договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема.

  • Съгласно чл. 31 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите са направени в полза на лицата, посочени в т. 1 - т. 19 на разпоредбата.
  • Относно прилагането на ЗДДС, при извършване на дарението, ще е налице доставка на стока, която е приравнена на възмездна, независимо от статута на получателя.

Какво е данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на дарение под формата на ваучери ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация