Данъчно третиране на разходите за озеленяване по реда на ЗКПО

Дружество извършва търговия на едро с хранителни продукти и има собствена търговска и складова база. Предстои изграждане на озеленяване около сградата на предприятието (в имота) и вътре в нея.

ЗКПО не регламентира специално данъчно третиране по отношение на разходите за външно и вътрешно озеленяване, които дружеството е преценило да направи.

Какво би било данъчното третиране на разходите за озеленяване по реда на ЗКПО?

Влез и прочети, за да знаеш повече!
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци