Данъчно третиране на разходите за болничен престой и лекарства на работника, платени от работодателя

Във връзка с увеличената заболеваемост от Covid-19 дружество има желание да подпомага работниците и служителите си в случай, че се разболеят и трябва да се лекуват вкъщи или в болнично заведение.
 

Възможностите, които се приемат за реални са:
1. Да се предоставят допълнителни средства на заболял служител под формата на допълнително възнаграждение.
2. Да се заплати болничният престой на заболял служител срещу издадена фактура от болнично заведение.
3. Да се заплатят лекарствени продукти, използвани за лечението на заболял служител, срещу издадена фактура от аптека или болнично заведение.

 

Поставени са следните въпроси:
1. Ще бъдат ли признати разходите за данъчни цели?
2. Предприятието ще има ли право на данъчен кредит по ЗДДС, ако разполага с фактури, издадени на името на фирмата или на името на боледуващия служител?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация