Данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба от Великобритания съгласно разпоредбите на ЗДДС

Дружество „А“ ЕООД закупува стоки втора употреба -компютърна техника от Великобритания, която не е държава членка на Европейски съюз, считано от 01.01.2021 г. Дружеството е регистрирано лице по ЗДДС.

  •  По какъв начин следва да се отчитат доставките от търговците от Великобритания ?
  • Ще може ли да се прилага специалния ред на облагане на маржа за продадената стока, ако се плаща на доставките мито?

Влез и прочети какво обобщихме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация