Данъчно третиране на дарението съгласно нормите на ЗКПО и ЗДДС

Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя - да прехвърли свое имуществено право. Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор. Отсъствието на насрещен еквивалент е характерна особеност, която отличава дарението от търговската сделка.

 

Какво е данъчно третиране  на дарението съгласно нормите на ЗКПО и ЗДДС - прочети в тази статия


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация