Данъчно третиране на автомобил, който се ползва както за основната дейност така и за лични цели.

 Автомобил се ползва както за основната дейност на дружеството, така и за лични цели.

1. Дружеството има ли право на данъчен кредит за покупката на автомобила и последващи разходи за експлоатация и поддръжка на същия?

2. Необходимо ли е да се изготвя пътен лист/пътна книжка при положение, че е възприет метод за определяне на ползване на база чл. 215а, ал. 2, т. 2 от ЗКПО? Признават ли се за разход амортизацията на автомобила, застраховки и винетки?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация