Данъчно третиране и документиране на получен депозит по договор за наем на недвижим имот по ЗДДС

Сключен е договор за отдаване под наем на недвижим имот, като в същия е заложено, че наемателят е длъжен да заплати депозит в размер на един месечен наем. Сметката на наемодателя, по която е постъпила сумата по депозита, е разплащателна и дружеството ползва тази сума за оперативни нужди. 

Трябва ли наемодателят да издаде фактура с включен в нея ДДС ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация