Данъчно облагане и осигуровки при продажба на домейн от самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия

Самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, закупува домейн за употреба, несвързана с извършваната от него стопанска дейност. Не желае да плаща повече такси за подновяването му и желае да го препродаде.

 Доходите от тази продажба облагаеми ли са по ЗДДФЛ? Какъв е размерът на нормативно присъщите разходи? Дължат ли се осигуровки?

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация