Данъчни промени 2021 част 4: Годишната данъчна декларация по ЗКПО се подава в срок от 1 март до 30 юни

В ДВ брой 104, от дата 8.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат допълнения и изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗС и други данъчни закони. В няклоко публикации ще се спрем на най-важните промени:

 

В сила от 01.01.2021 се  изместват  датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни.

 

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация