Данъчни промени 2021 част 3: Промени в авансовите вноски по ЗКПО.

В ДВ брой 104, от дата 8.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат допълнения и изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗС и други данъчни закони. В няклоко публикации ще се спрем на най-важните промени:

  • Вследствие на изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък (в срок до 30 юни на следващата годината),  са свързани и промените в авансовите вноски по ЗКПО.

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация