Данъчни промени 2021 част 1: СУПТО - по желание, но с данъчни облекчения

В ДВ брой 104, от дата 8.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат допълнения и изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗС и други данъчни закони. В няклоко публикации ще се спрем на най-важните промени:

  • Възможността за ползване на СУПТО става доброволна.

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация