Данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022

Дойде времето на декларациите пред работодателя за ползване на данъчните облекчения за деца и  за деца с увреждания за 2022 г.

И тази година прилагането на новите по-високи размери са предизвикателство, особено ако работникът е ползвал данъчните облекчения авансово.

В тази статия обобщихме всичко по-важно по въпроса.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения