Данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.

 

За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за доходи, придобити през 2021 г година.

Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи за 2021 г. се намалява със:

4500 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
9000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
13 500 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Данъчното облекчение се ползва в този размер включително за деца, които са родени или са навършили пълнолетие през 2021 г.

Данъчното облекчение за деца с увреждания се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

 

Данъчното облекчение се ползва в този размер, включително когато през 2021 г. са установени видът и степента на увреждане (50 или над 50 на сто), както и когато през 2021 г. изтича срокът на валидност на решението, с което са установени видът и степента на увреждане.

НАП публикува отговорите на най-често задаваните въпроси от родители и работодатели във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания 

Влез и прочети повече !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация