Данъчни аспекти при разпределение на дивиденти под формата на ДМА

 

Как следва да се приложат разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ при изплащане на дивидент под формата на налични в дружеството активи ?

Как следва да се определи стойността ДМА ?
 

Какви документи следва да състави дружеството във връзка с тази форма на изплащане на дивидента ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация