Данъчен кредит при неиздадени протоколи по чл.117 ЗДДС

Фактурите от чуждестранни доставчици нерядко се получават след месеца на извършване на доставките, и докато при доставката на стоки обичайно има съпътстваща документация, която е ориентир за датата на възникване на данъчното събитие и характера на извършеното, то при услугите може и да не е така.

Все още в практиката се наблюдава различно третиране и подход при отразяването на протоколи по чл.117 ЗДДС, издадени след нормативно определения срок.

В тази статия ще прочетеш повече за:

  • Какви начини на корекции има за неотразени или неправилно отразени документи ?
  • Имаме ли право на данъчен кредит при неиздадени в срок протоколи по чл.117 ЗДДС ?

Наш гост-автор е Мария Янчева от Аркфин ООД


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация