Данъчен кредит при извършване на ремонт или подобрение на нает имот

  • Каква е разликата между "ремонт" и "подобрение" според ЗДДС ?
  • Имаме ли право на данъчен кредит при извършване на ремонт или подобрение на нает имот и какви са особеностите.

Влез и прочети подробности!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данък Добавена стойност