График за работа на СИРВ и график за време на разположение

  • Възможно ли е лице, което работи на СИРВ да бъде и на разположение? Отделен график ли се изготвя за лицето за времето на разположение?
  • По какво се различава извънредният труд при работа на СИРВ и при време на разположение ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация