Граждански договор със земеделски стопанин

Лице е регистрирано като земеделски стопанин и внася авансово месечни осигурителни вноски. Получава доходи от субсидии, за които се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. През месец август получава доход от консултантски услуги по граждански договор за период от два месеца.

1. Платецът на дохода от консултантските услуги трябва ли да удържа задължителни осигурителни вноски?
2. Трябва ли платецът на дохода да удържи данъка по ЗДДФЛ или получателят на дохода трябва да го внесе до края на месеца, следващ тримесечието, в което е получен?

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация