Граждански договор под МРЗ по време на майчинство

Дружество има сключени граждански договори с лица, които към момента на изплащане на възнаграждението декларират, че получават парично обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст или че са в неплатен отпуск за отглеждане на дете след 2-годишна възраст.
 

Поставен е следният въпрос:

След като договореният месечен хонорар след намаляването му с разходите за дейността е по-малък от минималната работна заплата за страната, дължат ли се осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване ?

 

Влез и прочети!

Има важен детайл в здравните осигуровки, който пропускаме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация