Граждански договор и обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ

Лице е работило по трудов договор, който е прекратен, считано от 01.03.2020 г. За периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. му е изплатено обезщетение за оставане без работа на основание чл.222, ал.1 от Кодекса на труда.
През м.03.2020 г. лицето е положило и труд без трудово правоотношение („граждански“ договор) с възнаграждение под минималната работна заплата за страната, в друго дружество.

 

Въпрос:

  • Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение за работата по „гражданския“ договор през м.03 .2020 г.?

Влез и прочети! Защото важни са детайлите :)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация