Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения

Кой и в какви срокове трябва да преизчисли годишния данък върху доходите от трудови правоотношения? 

Как се отрязява преизчисленият данък в Декларация обр. 1 и обр. 6?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация