Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения- обновена

В тази статия сме обобщили:

 • Какво представлява годишното преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения
   
 • Кой и в какви срокове трябва да преизчисли годишния данък върху доходите от трудови правоотношения? 
   
 • Кои са най-важните моменти при годишното преизчисляване?
   
 • Какви документи се представят пред работодателя
   
 • Как се отразява преизчисленият данък в Декларация обр. 1 и обр. 6?

Искаш ли да прочетеш повече ?

Чакаме те в ZnamKak.com !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация