Годишен осигурителен доход за ЕТ на загуба

В тази статия отговаряме на въпроса

Приспадат ли самоосигуряващите се лица отрицателния финансов резултат за дейности, които участват в определянето на годишния осигурителен доход ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация