Гаранции – някои счетоводни и данъчни аспекти

В живота си всекидневно сме потребители на определени стоки. Юридически, най-простата покупка на дъвки в магазина ни прави страна по договор за покупко-продажба. Когато купуваме, очакваме купената стока да отговаря (да е „в съответствие“) на характеристиките, с които ни се представя – да притежава представяните и рекламирани от производител/търговец и очакваните от нас качества. И тук се появява гаранцията.

По своята същност, гаранцията представлява вид защита за потребителя и му дава увереност, че придобитото от него е в съответствие с индивидуалните характеристики по договора за покупко-продажба на съответната стока.

Фокусът на настоящия материал е върху счетоводното отчитане и данъчните ефекти в следствие на гаранциите. Автор е Теодор Тодоров.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация