Вътреобщностна доставка на акцизни стоки

Казус: Българско дружество продава акцизна стока - вино, която се изнася от данъчен склад в България, собственост на винарна. Получателят на стоката (по фактура) е американска компания. Американската компания префактурира на финландско дружество. Виното се транспортира директно от България за Финландия. Във Финландия пристига в техен данъчен склад. Как следва българското дружество да третира тази сделка от гледна точка на ЗДДС - ВОД или износ по гл.3?

 

Влез в ZnamKak.com и прочети статията на Теодор Тодоров !

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация