Въпрос относно частичен данъчен кредит по ЗДДС

Фирма извършва облагаеми и освободени доставки по чл.46 ал.1 т.3 от ЗДДС

Закупен е автомобил с договор за финансов лизинг и право на ползване на данъчен кредит (6+1).
Автомобилът ще се използва за превоз на персонал от дома до обекти на дружеството, като персоналът е зает и в двете дейности.Също така е взето решение да се използва и за лични нужди на собственика.

Въпрос:
1.Трябва ли да се използва частичен данъчен кредит на лизинговите вноски, консумативите и наем на паркинг ?
2.Как ще третира ЗКПО този разход ?
3.При определяне на коефициента за ЧДК приложим ли е чл.73б от ЗДДС за разходите, свързани с автомобила,както и другите разходи,които не са ДА.

Ако е възможно някакъв пример как ще се изчисли пропорцията на данъчния кредит относно правото на ЧДК и този, който трябва да се начисли за лични нужди.
Благодаря и поздрави!

А. Алексиева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация