Въпроси, свързани с доставка и продажба на автомобил втора употреба по реда на ЗДДС

Българско дружество закупува автомобил (джип) втора употреба от фирма от ЕС – дилър на стоки втора употреба.

  • При покупката следва ли да се издава протокол за самоначисляване на данък добавена стойност от българското дружество?
  • Ако дружеството предприеме продажба на актива след време, сделката ще се третира ли като освободена на основание чл. 50 от ЗДДС?

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация