Възможности за освобождаване от изпълнението на квотата по ЗХУ

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда заетост. 

Квотите са задължителни за всеки работодател, който има 50 и повече работници и служители и осъществява своята дейност в обичайна работна среда

 

От тази статия ще научиш какви са възможностите за освобождаване от изпълнението на квотата по ЗХУ

За да може да прочетеш всички статии по въпроса, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация