Възможности за освобождаване от изпълнението на квотата по ЗХУ

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда заетост. 

Квотите са задължителни за всеки работодател, който има 50 и повече работници и служители и осъществява своята дейност в обичайна работна среда

 

От тази статия ще научиш какви са възможностите за освобождаване от изпълнението на квотата по ЗХУ

гост-автор Теодора Дичева

За да може да прочетеш всички статии по въпроса, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация