Въвеждане на непълно работно време от работодателя по време на извънредно положение

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

Бяха приети промени в КТ относно надомната работа, работата от разстояние, преустановяването на работата от работодателя,въвеждане на непълно работно време за целия период на извънредното положение, ползване на отпуск, трудово възнаграждение при преустановяване на работа

 В сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Влез и прочети както обобщихме:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация