Време за хранене и продължителност на работния ден при непрекъсваем процес на работа

Съгласно Чл. 151. (3) от Кодекса на труда

„В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време“.

Означава ли това, че времето за хранене е включено в „пълното работно време от 8 часа“ ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация