Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.

Временните разлики и възникващите от тях пасиви или активи по отсрочени данъци са най-недолюбваното или най-неразбираемото нещо за счетоводителите.

Целта на този материал на Теодор Тодоров е да се опита на разбираем език да обясни:

  • същността (какво са) на временните разлики
  • кое налага да се занимаваме с тях
  • как се определят
  • какви ефекти пораждат
  • и как да ги осчетоводяваме, използвайки балансовия метод

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация