Внос с отложено начисляване на ДДС

Здравейте,

 

Бихме искали, ако е възможно, да ни съдействате относно следния казус:

Българска фирма регистрирана по ЗДДС получава фактура от германска фирма с валиден VAT номер за стока с произход Индия.

Имаме получена митническа декларация по чл.167а от ЗДДС отложено начисляване на ДДС при внос:

    1.Вносител е – българската компания

    2.Износител – е индийската компания

    3.Продавач - е немската компания, от която имаме издадена фактура за доставката.

Как трябва да третираме тази сделка: като внос/с осчетоводяване на митническата декларация/ или като ВОП с протокол по чл.117 ЗДДС?

Ако сделката се третира като внос, коя компания трябва да посочим за продавач – предполагам индийската компания?

Благодаря предварително!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация