Включват ли се в Справката по чл. 73 ал. 1 ЗДДФЛ изплатени суми за изкупуване на стари телефони

Здравейте,

Фирма с предмет на дейност ремонт, продажба и сервиз на мобилни телефони, изкупува от физически лица стари телефони и ги обявява за продажба. Сделките с физическите лица са еднократни, има сключени договори за покупко-продажба.

Тъй като тези доходи за ФЛ съгласно чл.13 от ЗДДФЛ са необлагаеми доходи, то има ли задължение фирмата да декларира лицата и изплатените доходи със справката по чл.73 ал.1, за да не бъде санкционирана по чл.81а?

Поздрави


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация