Включване на закъсняла фактура в дневници по ЗДДС

Здравейте,

Бихме искали, ако е възможно, да ни съдействате относно следния казус:

Получихме фактура от наш доставчик от Европейски съюз за направена услуга с дата на документа 15.07.2022г.

Необходимо ли за целите на ЗДДС да бъде включена в дневник покупки в м.07 2023г?

 Благодаря,

Поздрави!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация