Ваучери за храна на база отработени часове

  • Допустимо ли е предоставяне на ваучери за храна на база отработени часове ?
  • В случай че служители и/или работници са упражнили извънреден труд или са на два трудови договора и социалната им придобивка под формата на ваучери надмине 200 лв., то, в кой месец следва да се начисляват осигурителните вноски ?
  • Налице ли е нарушаване на правилото за общодостъпност,ако лицето напусне и не се яви за за да получи полагащите му се ваучери ?
  • В случай на наличие на еднодневни трудови договори в земеделието с различни физически лица, следва ли на същите да се предоставят ваучери за да се спази правилото за общодостъпност ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация