Ваучери за храна за съдружник, определен за управител на дружеството по ДУК, който не получава възнаграждание

Има ли правно основание съдружник, определен за управител на дружеството по ДУК, който не получава възнаграждание, да получава ваучери за храна и същите следва ли да се облагат?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация