Ваучери за храна за лице, наето по основен и трудов договор по чл. 110 от КТ при същия работодател

Спазено ли е условието за достъпност при предоставяне на ваучерите за храна, ако на лице, наето по основен и трудов договор по чл. 110 от КТ при същия работодател), му бъдат предоставяни ваучери и по двата трудови договора?

 

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация